Krzyżówka KRUS rozwiązana

Znamy nagrodzonych uczestników zabawy w rozwiązywanie krzyżówek dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich przygotowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie.

 „Krzyżówka z KRUS-em” jest jednym z prewencyjnych pomysłów częstochowskiego KRUS-u. Broszurka pod tym tytułem zawierała 10 krzyżówek z ukrytymi hasłami. Rozprowadzono ją przede wszystkim w szkołach położonych na terenach wiejskich z województwa śląskiego. Hasła krzyżówek związane były tematycznie z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  bezpieczeństwa i higieny pracy.

 – Wierzymy, że „czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci”. Rozwiązanie wszystkich krzyżówek wymagało dobrej wiedzy od młodych uczniów na temat zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, co z kolei wystawia bardzo dobre świadectwo kadrze pedagogicznej szkół do których uczęszczają – powiedział dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz. – Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie zachęca szkoły do udziału w różnych formach działań prewencyjnych, które prowadzone systematycznie wespół z wieloma instytucjami wspierającymi rolnictwo, w ostatnich latach przynoszą spektakularne efekty. W ciągu ostatnich lat ilość wypadków na terenie województwa śląskiego zmalała o 33 procent! O tyle odnotowujemy mniej dramatów rodzinnych. Województwo śląskie jest obecnie najbezpieczniejszym obszarem do prowadzenia działalności rolnej w Polsce, mimo, że spośród pozostałych ma najmniej korzystne warunki do uprawiania rolnictwa. Co roku organizujemy również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół wiejskich pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”, pogadanki, pokazy z konkursami i nagrodami. Zachęcamy do stałego, corocznego w nich udziału.

Na konkurs z krzyżówkami nadesłano 425 kuponów! Nagrody wylosowano spośród 287 poprawnie wypełnionych, spełniających wszystkie wymogi formalne. Podajemy poprawne rozwiązania: 1- Maszyny i urządzenia, 2 – Gospodarstwo rolne, 3 – Nie daj się wkręcić, 4 – Wypadek to nie przypadek, 5 – Bezpieczna obsługa zwierząt, 6 – Borelioza i kleszcz, 7 – Choroby odzwierzęce, 8 – Niebezpieczny pył rolniczy, 9 – Znak bezpieczeństwa KRUS, 10 – Ochrona zdrowia i życia.

Spośród nadesłanych poprawnych rozwiązań rozlosowano 15 nagród: 5 smartwatchy oraz 10 kubków termicznych. Właścicielami smartwatchy zostaną:

 • Emilia Dotkuś – uczennica SP w Gniazdowie, w gm. Koziegłowy,
 • Karolina Drozdek – ZSP w Rudzicy im. Jana Pawła II, gm. Jasienica,
 • Radosław Przetak – SP w Jejkowicach, gm. Jejkowice,
 • Franciszek Siwy – SP im. WBK w Starym Kocinie, gm. Mykanów,
 • Adam Janic – SP im. J. Tuwima w Złochowicach, gm. Opatów,

Kubki termiczne z logo KRUS otrzymają:

 • Justyna Klecz – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach,
 • Aleksandra Zarychta – SP w Rzerzęczycach, gm. Kłomnice,
 • Szymon Stawowczyk – SP nr 1 w Szczekocinach, gm. Szczekociny,
 • Oliwia Machla – SP im. M. Kacprzaka w Cykarzewie, gm. Mykanów,
 • Gabriela Bryła – SP nr 1 w Szczekocinach, gm. Szczekociny,
 • Łukasz Piętak – SP nr1 w Szczekocinach, gm. Szczekociny,
 • Anna Powroźnik – SP w Borownie, ul. Klonowa, gm. Mykanów,
 • Tymoteusz Zych – SP w Kłobucku,
 • Roksana Kapkowska – SP w Koniecpolu,
 • Patrycja Karut – SP w Świerklanach, gm. Świerklany,

Wylosowani otrzymają swoje nagrody pocztą. O ich dużej wiedzy na temat zagrożeń w gospodarstwach rolnych zostaną poinformowane specjalnym listem dyrekcje szkół i władze gminy. Gratulujemy.