1000 nieodpłatnych maseczek dla mieszkańców rozdane!

Wczoraj, 6 maja, w godzinach 16.00-18.00 strażacy z OSP Ornontowice rozdali mieszkańcom 1000 wielorazowych maseczek ochronnych, zakupionych przez Urząd Gminy. Jeden mieszkaniec mógł odebrać maksymalnie dwie maseczki. Akcja przeprowadzona była w pięciu punktach naszej gminy i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zakup maseczek był możliwy dzięki przesunięciom środków w gminnym budżecie m.in. z racji odwołania tegorocznych Dni Ornontowic.