77 mln zł postojowego na kontach mieszkańców województwa śląskiego

14 maja kolejne osoby otrzymały na swoje konta świadczenie postojowe. W województwie śląskim tego dnia otrzyma je ponad 2,3 tys. osób. Łącznie takim wsparciem objęto w śląskim ponad 38 tys. osób. Kwota wypłaty świadczeń przekroczyła do tej pory 77,2 mln zł. W całym kraju wypłacono 341 tys. świadczeń postojowych na sumę 687 mln zł.

Świadczenia postojowe są wypłacane od 15 kwietnia. W każdym kolejnym tygodniu pojawia się kilka transz wypłat. W sumie oddziały ZUS na Śląsku zrealizowały ich aż jedenaście. Ostatnia wypłata miała miejsce 14 maja i trafiła do mieszkańców z terenu podległego zabrzańskiemu oddziałowi ZUS. Dzień wcześniej świadczenia wypłaciły oddziały ZUS w Rybniku i w Chorzowie. A 11 maja przelewy na konta przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych zrealizował oddział ZUS w Sosnowcu. Wypłaty w poszczególnych oddziałach w Polsce realizowane są sukcesywnie, wkrótce pojawią się następne, także w województwie śląskim. Do rybnickiej placówki w kwietniu wpłynęło 12, 8 tys. wniosków o świadczenie postojowe. W ciągu pierwszych 13 dni maja – do rybnickiego ZUS złożono 3030 formularzy. W sumie oddział ZUS w Rybniku wypłacił już postojowe 7 827 osobom na kwotę 12 mln 138 tys. zł.Niestety, wiele wniosków złożonych przez naszych klientów zawiera błędy. W takich sytuacjach pracownicy ZUS kontaktują się z wnioskującym w celu ich usunięcia, jednak taka sytuacja sprawia, że procedura załatwienia wniosku wydłuża się – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zdecydowanie najszybciej obsługiwane są te wnioski, które wpłynęły do ZUS elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Jeśli wniosek wpłynął pocztą lub został złożony w bezpiecznej strefie do skrzynki, wówczas poddawany był kwarantannie, co wydłuża czas jego realizacji i obsługi.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Kolejna wypłata postojowego nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z postojowego, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Na stronie www.zus.pl są też już nowe, zaktualizowane wnioski.