Apel Wójta Gminy i Dyrektora ZGKiW

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Ornontowice, aby korzystać z wody z sieci wodociągowej z rozwagą i z zaleconymi poniżej ograniczeniami.

Systematyczny rozwój Gminy oraz prężne funkcjonowanie KWK Budryk powodują, że sieć wodociągowa stała się bardzo obciążona zwiększonymi poborami wody, a szczególnie jej nierównomiernymi rozbiorami. W okresie występowania wysokich temperatur oraz suszy zwiększa się zapotrzebowanie na wodę u wszystkich odbiorców na terenie Ornontowic, jak również innych odbiorców hurtowej dostawy wody, co powoduje zmniejszenie wydajności systemu wodociągowego i spadki ciśnienia dostarczanej wody.

W związku z tym zwracamy się z apelem do odbiorców usług – mieszkańców Ornontowic, oszczędzajmy wodę przy potrzebach socjalno-bytowych oraz racjonalnie korzystajmy z systemu wodociągowego.

Dotyczy to przede wszystkim ograniczonego nawadniania terenów zielonych (proponujemy magazynowanie wody opadowej do celów nawadniania) oraz racjonalnego i rozłożonego w czasie napełniania urządzeń i obiektów rekreacyjnych (basenów). Obserwujemy, że na przestrzeni ubiegłych lat na terenie Ornontowic było wiele takich urządzeń na prywatnych posesjach. W obecnej sytuacji stanu epidemiologicznego ilość basenów ogrodowych może być jeszcze większa, a co za tym idzie spotęgują się problemy z ciśnieniem wody w sieci. W związku z powyższym sugerujemy, aby baseny napełniać przed sezonem, gdyż współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na długotrwałe użytkowanie wody w basenie (chemia i filtry), a w ostateczności powolny pobór wody godzinach nocnych.

Z wyrazami szacunku

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW w Ornontowicach