Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

W roku bieżącym obchodzimy 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych! Gmina Ornontowice będzie obchodziła swój jubileusz 30-lecia samorządności w przyszłym roku, ponieważ Rozporządzenie, które usankcjonowało odrębność administracyjną gminy weszło w życie 2 kwietnia 1991 r.