Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 18 maja

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 18 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 40 (łącznie)
(25 mieszkańców Mikołowa, 9 mieszkańców Orzesza, 4 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 15
(12 mieszkańców Mikołowa, 2 mieszkańców Orzesza, 1 mieszkaniec Łazisk Górnych);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 2 (1 mieszkaniec Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 99 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 154 (łącznie).