Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 15 maja

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 15 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 34 (łącznie)
(24 mieszkańców Mikołowa, 5 mieszkańców Orzesza, 3 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 8
(6 mieszkańców Mikołowa, 2 mieszkańców Orzesza);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 2 (1 mieszkaniec Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 81 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 149 (łącznie).