Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 8 maja

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 31 (łącznie)
(22 mieszkańców Mikołowa, 4 mieszkańców Orzesza, 3 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 4
(3 mieszkańców Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 1 (mieszkaniec Mikołowa);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 59 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 120 (łącznie).