Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 4 maja

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 4 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 27
(21 mieszkańców Mikołowa, 3 mieszkańców Orzesza, 3 mieszkaniec Łazisk Górnych);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 3
(2 mieszkańców Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 1 (mieszkaniec Mikołowa);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 56 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 100 (łącznie).

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 1 (łącznie).


Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.