Informacja Wójta Gminy dot. przedszkola

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy, publiczne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, od 6 maja będzie nadal zamknięte do odwołania.  
O kolejnych decyzjach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice