SZTANDAR DLA OSP ORNONTOWICE

Informujemy, że Gmina Ornontowice otrzymała z Fundacji JSW wsparcie na inicjatywę w zakresie kultury i tradycji w postaci darowizny w wysokości 11 700,00 zł, która zostanie wykorzystana na wykonanie, poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy sztandar będzie formą docenienia i podziękowania strażakom za wieloletnią pracę i zaangażowanie strażaków podczas wyjazdów do akcji ratowniczych i gaśniczych.

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW za otrzymaną dotację.

www.fundacjajsw.pl