Uwaga! Coroczne odczyty za zużytą wodę nie odbędą się!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w związku z trwającą epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję o nieprzeprowadzaniu w maju corocznych odczytów za zużytą wodę.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Ornontowic o pomoc w dokonania tych odczytów w sposób zdalny tj. poprzez samodzielny odczyt (tylko czarne cyfry na wodomierzu) i przekazanie stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres, numer odbiorcy, stan wodomierza) poprzez:

– link na stronie www.ornontowice.pl lub www.zgkiw.ornontowice.pl – „odczyt wodomierza”;

– wiadomość e-mail na adres: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl;

– kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 336 12 33 (w godz. 7.00 – 15.00).

Odczyt jak i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej winno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie od 25 do 30 maja 2020 r.

Wszyscy odbiorcy usług, którzy w ww. terminie nie przekażą informacji o stanie wodomierza zostaną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody (uwaga – ewentualna niedopłata/nadpłata zostanie przesunięta i rozliczona za dwa okresy w 2021 r.).

Do końca czerwca 2020r. w tradycyjny sposób dostarczymy nowe książeczki opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) odbiorców usług. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i współpracę dla obopólnego dobra.

Dyrektor ZGKiW Arkadiusz Pamuła

ODCZYT WODOMIERZA:
https://ornontowice.pl/dla-mieszkancow/odczyt-wodomierza/