Badania geofizyczne (prace sejsmiczne)

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Spółka GEOFIZYKA TORUŃ SA (na zlecenie PGNiG SA), będzie prowadziła badania geofizyczne (prace sejsmiczne) m.in. na terenie Gminy Ornontowice.

Badania będą wykonywane w oparciu o „Projekt robót geologicznych (…)”, który dotyczy otworu badawczego „Orzesze-1”, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane będą mechanicznie przez zestawy dwóch pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestracja wykonywana będzie przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami (czujnikami). Profil geofonowy (miejsca rozmieszczenia czujników) wskazane zostały na załączniku graficznym.

Przewidywany termin prowadzenia prac to czerwiec/lipiec 2020 r., nie wcześniej niż od 22 czerwca br.

Wstęp na nieruchomości, na których prowadzone będą prace, odbywać się będzie na zasadzie porozumienia zawartego z posiadaczem danej nieruchomości. Za ewentualne szkody wynikłe w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółowych informacji można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 32/33 06 260.