Centralny Port Komunikacyjny – informacja

Na prośbę organizatorów informujemy, iż spotkanie osób zainteresowanych oraz zespołu roboczego związanego z planami CPK dotyczącymi budowy m.in. szybkich kolei odbędzie się 16 czerwca br. o godz. 17.00 w sali ARTerii CKiP (Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26).

Szczegółowych informacji udziela Pan Grzegorz Zdrzałek, tel. 501 710 650.