Centralny Port Komunikacyjny – informacja

Z inicjatywy grupy mieszkańców powstaje zespół związany z planami CPK, dotyczącymi budowy m.in. szybkich kolei.

Na prośbę zainteresowanych udostępniamy numer kontaktowy dla osób chcących wziąć udział w pracach zespołu – Pan Grzegorz Zdrzałek, tel. 501 710 650.