Dzień Otwarty ZSP w Ornontowicach inny niż wszystkie dotychczasowe

W dniu 9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty szkoły. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko przy współudziale i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły była odpowiedzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako przyszłym miejscem kształcenia. Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor T. Stasik-Szyszka, która przedstawiając szkołę zaprezentowała przy okazji  wyposażenie jednej z klasopracowni. Następnie odtworzony został film prezentujący kierunki kształcenia oraz możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po tym wstępie zostały wyświetlone filmy promocyjne oraz został uruchomiony live chat dla poszczególnych zawodów. Można było na nim dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku oraz zadawać pytania. Zaprezentowany został również internat szkoły, a kandydaci mieli także możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na koniec udostępniono informację o możliwości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania dotyczące kierunków kształcenia oferowanych przez ZSP Ornontowice można zadawać pisząc na adres:
rekrutacja@zspornontowice.pl lub sekretariat@zspornontowice.pl