Gmina Ornontowice otrzyma 531 342,00 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych

W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych gminy i powiaty otrzymają dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji – do samorządów w całej Polsce na rozwój inwestycji trafi 6 mld zł.

26 czerwca br. symboliczne czeki z rąk parlamentarzystów okręgu mikołowsko-rybnickiego: posła Bolesława Piechy, senatora Wojciecha Piechy oraz pełnomocnika PiS w powiecie mikołowskim Adama Lewandowskiego odebrali przedstawiciele władz poszczególnych gmin powiatu mikołowskiego.

Ornontowice reprezentowali Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy oraz Anita Machulik – Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego i Budżetu.

Najwięcej z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzyma Starostwo Powiatowe – 4 603 196 zł, następnie Mikołów – 3 903 267 zł i Orzesze – 3 044 423 zł, Łaziska Górne – 1 595 517 zł, Wyry – 1 127 457 zł oraz Ornontowice – 531 342 zł. W sumie do naszego powiatu trafi 14 805 202 zł.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Środki przekazane przez rząd przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych.