Informacja dot. organizacji wyborów prezydenckich

W związku z postanowieniem Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy:

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

  1. Termin wyborów przypada na dzień 28 czerwca 2020 r.
  2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.oo – 21.oo

SZANOWNI WYBORCY!

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i wszystkich osób uczestniczących w organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. zadecydowano o zmianie lokalizacji siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. W związku z powyższym lokale obwodowych Komisji Wyborczych będą mieściły się jak dotąd w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ale w następujących, nowych lokalizacjach:

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 będzie się mieścił w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej – wejście od strony Przedszkola. Lokal będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 3 będą mieściły się w sali gimnastycznej, w części budynku byłego Gimnazjum.

Każdy lokal będzie posiadał odrębne wejście.

Osoby niepełnosprawne głosujące w obwodzie nr 1 i nr 2 będą korzystały z głównego wejścia do budynku byłego gimnazjum, które jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyborcy mogą głosować:

  • osobiście, poprzez odebranie karty do głosowania od Obwodowej Komisji Wyborczej w lokalu wyborczym, zagłosowaniu i wrzuceniu jej do urny;
  • przez pełnomocnika, na podstawie wcześniej sporządzonego „aktu pełnomocnictwa”;
  • bądź korespondencyjnie (jeśli wcześniej wyrazili zamiar zagłosowania w sposób korespondencyjny).

JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE:

Wyborcy głosujący korespondencyjnie (za wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji) oddają swoje głosy poprzez:

  • doręczenie osobiście przez wyborcę lub za pośrednictwem innej osoby „koperty zwrotnej” do Urzędu Gminy do dnia 26 czerwca br. (w godzinach pracy Urzędu);
  • poprzez wrzucenie jej do wyznaczonej skrzynki podawczej operatora pocztowego, zlokalizowanej na terenie naszej Gminy;
  • osobiste lub za pośrednictwem innej osoby dostarczenie „koperty zwrotnej” właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej, w dniu głosowania.

Uwaga:

Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

JAK GŁOSUJĄ WYBORCY PODLEGAJĄCY W DNIU GŁOSOWANIA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE, IZOLACJI LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH:

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych głosują wyłącznie w sposób korespondencyjny i dostarczają „koperty zwrotne” za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga:

Wyborcy, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, po 5 dniu przed dniem wyborów mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r. „Koperty zwrotne” od Wyborców odbierane będą za pośrednictwem operatora pocztowego. Pracownicy Poczty Polskiej – przy zachowaniu środków ochrony osobistej – dostarczą pakiet wyborczy, a wyborca będzie miał możliwość zagłosowania od razu. Pracownicy Poczty poczekają na oddanie głosu kilka minut, a pakiet zwrotny zostanie wrzucony do tzw. mobilnej skrzynki nadawczej, następnie przekazany do właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej.

SZANOWNI WYBORCY!

Prosimy o obowiązkowe zdezynfekowanie rąk i założenie maseczek (własnych), przed wejściem do lokali wyborczych oraz o zachowanie bezpiecznej odległości wobec pozostałych głosujących.

W lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba głosujących. Czuwanie nad nieprzekraczaniem maksymalnej liczby przebywających w lokalu, należy do obowiązku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej.

Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem!

Prosimy o bieżące śledzenie „Kalendarza wyborczego” i wszystkich ogłoszeń wyborczych, które są na bieżąco umieszczane na stronie BIP Ornontowice oraz na tablicy ogłoszeń obok boiska GKS Gwarek, prosimy również o zapoznanie się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Ornontowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Stosując Kodeks wyborczy oraz ustawę z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979), pracownicy Urzędu Gminy dołożą wszelkich starań, aby wybory Prezydenta RP w naszej Gminie przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

Ważne telefony:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – 32 3306271

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – 32 3306272

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – 32 3306273

Biuro Ewidencji Ludności – 32 3306223

Urząd Gminy Ornontowice – 32 3306204

Pełnomocnik OKW – 32 3306217

Urzędnik Wyborczy – 32 3306270

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej – 33 8124598