Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym 2020/2021: