Informacja o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego

4 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej.

W ramach realizacji zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 326m, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz zabudowano 9 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 833 345,25 zł w tym 315 072,36 zł zostało pokryte z uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania.