Informator dla rodziców i ósmoklasistów

W 27 szkołach podstawowych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego kształci się 845 uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Z myślą o nich Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przygotował Informator dotyczący szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Szczegóły: https://mikolowski.pl/2020/01/informator-dla-rodzicow-i-osmoklasistow/