Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. można zgłaszać kandydaturę na rachmistrzów terenowych do Urzędu Gminy Ornontowice.

W zgłoszeniu podaje się: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Kandydat na rachmistrza musi być:

– osobą pełnoletnią,

– zamieszkałą na terenie danej gminy,

– posiadającą co najmniej średnie wykształcenie,

– posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie,

– osobą, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przybycia do Urzędu Gminy. Osoba do kontaktu: Renata Iżewska tel. 32 33-06-241.

Więcej: https://spisrolny.gov.pl/