Odpowiedź Centralnego Portu Komunikacyjnego na pismo Wójta Gminy Ornontowice ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

11 maja b.r. Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka wystosował do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. pismo ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ.

Natomiast dnia 17 czerwca br. do Urzędy Gminy Ornontowice wpłynęła odpowiedź z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się dokumentem: