Uroczystość wręczenia „Ornontowickich Bzów” 2020

Wczoraj, 17 czerwca w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się uroczyste wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy”. Po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków kapituła jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu w 2020 roku 4 wyróżnień.

„Ornontowickie Bzy” wręczono już po raz szesnasty, a wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

– w kategorii „Działalność społeczna” – Agnieszka Wojtaś,
– w kategorii „Dla Ornontowic” – Iwona Woźniak,
– w kategorii „Dla Ornontowic” – Krzysztof Zdrzałek,
– w kategorii „Przedsiębiorczy i operatywni” – PTS PLAST Smerczek Sp. J.

Statuetki, dyplomy oraz kwiaty wręczali:

  • Wójt Gminy, Marcin Kotyczka
  • Zastępca Wójta Gminy, Dariusz Spyra
  • Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Nieużyła
  • Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Milanowski
  • Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy, Sebastian Spyra
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Walczak
  • Prezes OSP, Sławomir Bijak
  • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Monika Orłowska-Przybyła
  • Dyrektor ARTerii CKiP, Aleksandra Malczyk

Część artystyczną w postaci utworów wykonywanych na wiolonczeli i saksofonie zapewnili: Katarzyna Kotyczka, Michalina Graczek, Jakub Kotyczka oraz Anna Kotyczka.

Niestety ze względu na obostrzenia w zakresie zgromadzeń publicznych w uroczystości mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, dlatego organizatorzy nie mogli zaprosić wszystkich dotychczasowych laureatów.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!

Więcej na ten temat w czerwcowym wydaniu „Głosu Ornontowic”.

Laureaci “Ornontowickich Bzów” 2020. Od lewej: Krzysztof Smerczek (w imieniu PTS PLAST Smerczek Sp. J.) , Iwona Woźniak, Agnieszka Wojtaś, Krzysztof Zdrzałek.