Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. pielgrzymek

Przekazujemy wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.: