Akcja nasadzeń bzów 2020

Kwitnące bzy

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców, jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, na posesjach których dotychczas nie nasadzono bzów, do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania, na przygotowanym druku dostępnym poniżej lub w portierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są także posesje, na których nasadzone w latach wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego wykonaniem zajmie się firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w tym temacie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32 33 06 237.