Aktualizacja zasad działania punktu pobrań materiału do badań w kierunku COVID-19 – Szpital w Knurowie Sp. z o.o.