Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej – informacja o zakończeniu zadania

W dniu 19 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn:  Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej w Ornontowicach wraz z urządzeniami odwadniającymi.

W ramach realizacji zadania wykonano  dwa odcinki dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki betonowej o długości odpowiednio 163 i 123 metrów. Dodatkowo na krótszym odcinku zabudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 447 393,45 zł w tym 182 112,48 zł zostało pokryte z uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania.