Co dalej z bezpłatną komunikacją gminną?

Epidemia koronawirusa dotknęła wiele aspektów naszego życia. Nie inaczej było w przypadku bezpłatnej komunikacji gminnej, która ze względu na obostrzenia sanitarne musiała zostać czasowo zawieszona. Obawy mieszkańców o zdrowie, brak możliwości przewozu uczniów w czasie zamknięcia szkół oraz akcja #ZostanWDomu przyczyniły się do spadku zainteresowania tą usługą.

Umowa na bezpłatną komunikację gminną obowiązuję od 1 października 2019 r. na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Niestety w związku z epidemią koronawirusa w okresie od 16 marca do 3 maja br. tabor został zawieszony. Jego wznowienie nastąpiło 4 maja (za wyjątkiem kursów nr 3 i 5, gdzie napełnienie było wówczas niewielkie lub zerowe). Po poluzowaniu części obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, od 1 czerwca br. usługa bezpłatnej komunikacji gminnej powróciła na wszystkich kursach.

Umowa, którą Urząd Gminy Ornontowice zawarł z przewoźnikiem daje możliwość zmniejszenia rozkładu jazdy o 20% w okresie obowiązywania umowy. Większą część ograniczenia kursów Urząd Gminy wykorzystał podczas okresu całkowitego zawieszenia kursów spowodowanego epidemią COVID-19. Chcąc wywiązać się z zapisów umowy z przewoźnikiem i uniknąć rozwiązania umowy i związanych z tym sankcji prawnych i finansowych Urząd Gminy postanowił przywrócić kursy w pełnym rozkładzie.

W dniu 22 czerwca przeprowadzono badanie napełnień taboru. Następnie 26 czerwca odbyło się spotkanie z przewoźnikiem, w trakcie którego skrupulatnie przeanalizowano rozkład jazdy i omówiono warunki umowy. Dzięki wspólnym ustaleniom z przewoźnikiem zdecydowano, że począwszy od 6 lipca bezpłatna komunikacja będzie ograniczona. Bus będzie realizował pięć kursów dziennie w dni robocze oraz trzy kursy w niedzielę i święta. Ponadto uruchomione zostaną dwa przystanki przy ul. Nowej, jeden przy bocznej bramie boiska GKS „Gwarek”, drugi w rejonie ul. Granicznej.

Nowy rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej dostępny będzie TUTAJ.