Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK Budryk

Brama wjazdowa na KWK Budryk SA w Ornontowicach.

Informacja o wstrząsie o energii E > 1,0 x 105J zarejestrowanym w rejonie Ściany Bw-1 pokł. 402 w JSW S.A. KWK „Budryk” w dniu 24 lipca br.