Informacja z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Publikujemy otrzymaną ze ŚZGiP notatkę Premiera Jerzego Buzka podsumowującą aktualny stan prac w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem ustanawiającym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.