Plakaty i banery wyborcze ograniczające widoczność!

W związku z zaplanowaną na 12 lipca br. drugą turą wyborów prezydenckich Urząd Gminy Ornontowice informuje, że materiały wyborcze w postaci banerów i plakatów w przestrzeni publicznej Gminy Ornontowice mogą być umieszczane tylko w miejscach stricte do tego przeznaczonych. Gmina Ornontowice dysponuje w tym celu m.in. tablicami informacyjnymi obok boiska GKS „Gwarek” Ornontowice.

Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest umieszczanie ww. materiałów w miejscach niedozwolonych, zwłaszcza tam, gdzie mogą one ograniczać widoczność pieszych i kierowców i co za tym idzie powodować realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Jeżeli przed drugą turą wyborów prezydenckich jakiekolwiek materiały wyborcze zostaną umiejscowione w miejscach, gdzie jest to zabronione, Urząd Gminy Ornontowice będzie zgłaszał sprawę właściwym organom (Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych lub/i Policji) w celu usunięcia materiałów i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób i komitetów za nie odpowiedzialnych.

Już teraz zwracamy się także z prośbą do wszystkich odpowiedzialnych osób z poszczególnych komitetów o wysprzątanie po wyborach plakatów i banerów bez zbędnej zwłoki.