„Stawiam na zdrowie” oraz „Sercu na ratunek” – zaproszenie do udziału w projektach

SPZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka zaprasza do udziału w projektach „Stawiam na zdrowie” oraz “Sercu na ratunek”. Szczegóły na plakatach.