Wojewoda Śląski w Gminie Ornontowice

7 lipca br. Gminę Ornontowice odwiedził Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek, wraz ze współpracownikami, celem dokonania przeglądu wybranych inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda wraz z Wójtem Gminy, Marcinem Kotyczką, udali się w teren, gdzie została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie budynków 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Realizację zadania zakończono 4 czerwca br. W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 326m, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz zabudowano 9 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 833 345,25 zł, w tym 315 072,36 zł zostało pokryte z dofinansowania uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Podany koszt całkowity zadania objął wszystkie koszty, łącznie z nadzorem i dokumentacją projektową.