Bezpłatna komunikacja – zmiany rozkładu

Zdjęcie busika bezpłatnej komunikacji gminnej.

Od 1 września 2020 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej, ze zwiększoną liczbą kursów, obsługującą również rejon ul. Granicznej.

Rozkład jazdy dostępny będzie na stronie internetowej www.ornontowice.pl w zakładce Informacje ogólne, Komunikacja, Rozkłady jazdy oraz od 1 września br. na przystankach autobusowych.