Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK “Budryk”

Zdjęcie przedstawiające KWK "Budryk" w Ornontowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wstrząsie o energii E > 1,0 x 105J zarejestrowanym w rejonie Ściany Bw-3 pokł. 401 w JSW S.A. KWK „Budryk”.