Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Logo Centrum Zdrowia w Mikołowie.

W dniu 13.08.2020 decyzją dyrektora ds. medycznych, ordynatora Oddziału Neurologii oraz zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wstrzymuje się przyjęcia pacjentów na Oddział oraz Izbę przyjęć Neurologiczną z powodu potwierdzonego dodatniego wyniku w kierunku SARS-COV2 u pacjenta Oddziału Neurologii.

Centrum Zdrowia w Mikołowie