Karta ŚKUP – kodowanie na wrzesień

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy osoby uprawnione, które zgłosiły chęć zakodowania kart ŚKUP na miesiąc wrzesień br., iż karty zostały już zakodowane.

W celu uaktywnienia biletu należy przyłożyć przynajmniej raz swoją kartę ŚKUP do czytnika w autobusie lub automatu ŚKUP.