Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika z napisem "konsultacje".

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020”.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.