PLANY CPK – uwagi do poszczególnych wariantów

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu wczorajszym tj. 20 sierpnia, Wójt Gminy Ornontowice, w odpowiedzi na pismo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 19 sierpnia, przesłał wypełnioną formatkę odnośnie poszczególnych wariantów planowanej linii kolejowej Katowice-Ostrawa. Wskazał m. in. brak akceptacji dla wszystkich wariantów przebiegających przez teren Ornontowic. Zgodnie z informacją wskazaną w piśmie ZGiP przesłany materiał pozwoli zaplanować harmonogram spotkań z poszczególnymi gminami.