Podziel się krwią w wakacje!

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaangażował się w realizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach akcję „Podziel się krwią w wakacje”. Jej celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu na czas wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły. Rolą Związku jest wsparcie Centrum w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z potrzebą oddawania krwi wśród samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców gmin i powiatów w naszym województwie. W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego. Harmonogram akcji będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej www.silesia.org.pl

Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów i nie miała kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną. Krew i jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Krew można też oddawać od poniedziałku do piątku przez całe wakacje w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ulica Raciborska 15.

Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Witold Magryś

Plakat akcji "Podziel się krwią w wakacje!"