POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy !!!

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.

Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

– osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),

– osoby prawne,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

– samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.


Zachęcamy wszystkich do spisania się za pomocą strony internetowej bądź wywiadu telefonicznego.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Szczegółowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33-06-241.

Zgodnie z hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” zapraszamy do jak najszybszego zapoznania się, przygotowania oraz niezwłocznego spisania się.

Dariusz Spyra
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika promocyjna dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Grafika promocyjna dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu.

Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika Spis Rolny - Bezpieczeństwo danych
Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika dedykowana Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020 - wyniki spisu
Grafika dedykowana Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020
Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Plakat informujący o spisie rolnym
Grafika promocyjna: Konkurs Powszechny Spis Rolny 2020 na antenie Radia Silesia.
Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika promocyjna - Powszechny Spis Rolny.
Grafika Powszechny Spis Rolny
Grafika Powszechny Spis Rolny
Grafika promocyjna Powszechny Spis Rolny.
Grafika Powszechny Spis Rolny.
Grafika promocyjna Powszechnego Spisu Rolnego - konkurs dla rolników Rolniku czas się spisać.

Informacja – Spis rolny

Gminne Biuro Spisowe w Ornontowicach informuje, iż decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego od 10 października 2020 r. do odwołania, rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Prosimy zatem rolników o umożliwienie rachmistrzowi wejścia na posesję.

Grafika promocyjna Powszechnego Spisu Rolnego - konkurs na łamach Dziennika Zachodniego
Grafika dedykowana Powszechnemu Spisowi Rolnemu - Loteria
Grafika dedykowana Powszechnemu Spisowi Rolnemu
Grafika dedykowana Powszechnemu Spisowi Rolnemu