Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Centralnego Portu komunikacyjnego

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 4 sierpnia br. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), budowa linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice, Henryk Nieużyła – Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice, włodarze gmin sąsiadujących m.in: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Czerwionki-Leszczyn oraz Katowic, Rybnika i Świerklan.

Dzień wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju.

Z ramienia Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkanie prowadził oraz przedstawił ogólny zarys prac Dariusz Mańkowski – Kierownik Projektu (dotyczący części kolejowej). Następnie wypowiedzieli się również projektanci części kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W prezentacji zostały przedstawione m.in.:

– inwestycje kolejowe na lata 2020 – 2034,

– 30 zadań inwestycyjnych,

– 1789km – długość linii kolejowych, które mają zostać wybudowane w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Etapy przygotowania i realizacji inwestycji obejmują:

– regionalne konsultacje strategiczne,

– otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych,

– spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego,

– strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,

– lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Ciekawą prezentację oraz uwagi do projektu przedstawił Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania udostępnimy po ich otrzymaniu z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W imieniu włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego stanowczy sprzeciw wyraził Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa. Poinformował również, że kwestia przebiegu wariantów linii kolejowej została omówiona na posiedzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na zakończenie otrzymaliśmy informację, iż w ciągu najbliższych 2-3 tygodni przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego skontaktują się z każdą gminą w celu ustalenia terminów spotkań w ramach poszczególnych gmin.

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami wszystkie nadesłane do Urzędu Gminy pytania, dotyczące obaw i zaniepokojenia mieszkańców, związanych z inwestycjami Centralnego Portu Komunikacyjnego, zostaną przekazane drogą mailową oraz na spotkaniu, które odbędzie się w Ornontowicach.

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Grafika przedstawiająca mapę z inwestycjami Kolejowymi Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2034.