Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Grafika - spis rolny

Gminne Biuro Spisowe w Ornontowicach informuje, iż jeśli mają Państwo pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 22 279-99-99
(od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00).

Ponadto informujemy, iż na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, czyli w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, Gminne Biuro Spisowe pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 32 33-06-241 w godzinach pracy urzędu gminy:

– poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00,

– środa w godzinach od 7:00 do 17:00,

– piątek w godzinach od 7:00 do 13:00.

Po godzinach pracy urzędu w dni robocze do godziny 20:00 można kontaktować się pod numerem telefonu 605-721-765.

Dariusz Spyra
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego