Informacja na temat oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Grafika - ngo - organizacje pozarządowe

Informacja dotycząca oferty złożonej przez Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: “Rajdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Ornontowice”.