Linia 636 – zmiana taboru

grafika przedstawiająca zieloną literę "i" z napisem "informacja"

Po otrzymaniu pisemnej informacji z Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach informujemy, iż tabor na linii autobusowej nr 636 został zwiększony.

Pojemność 76 miejsc, jednak maksymalna ilość miejsc w autobusie wynosić może 38 osób, co spowodowane jest obostrzeniami COVID-19.

Zmiana spowodowana jest zgłoszeniami mieszkańców oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, dotyczącymi brakiem możliwości dojazdu do Ornontowic.