Narodowe Czytanie – Balladyna

Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP – Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia tegorocznej, dziewiątej już akcji Narodowego Czytania.

Dziś, 5 września z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki i Gminnej Biblioteki Publicznej Narodowe Czytanie w Ornontowicach odbyło się w Świątyni Dumania. Fragmenty wybitnego dzieła polskiego romantyzmu – Balladyny Juliusza Słowackiego czytali z podziałem na role członkowie Rady Gminy oraz naczelnicy i kierownicy Urzędu Gminy. Nieodłączną częścią akcji jest również składanie pamiątkowych pieczęci na przyniesionych egzemplarzach książek. Słoneczna pogoda, nietuzinkowe miejsce i lektura przyciągnęły kilkudziesięciu słuchaczy.

Więcej o tegorocznym Narodowym Czytaniu we wrześniowym numerze „Głosu Ornontowic”.