Projekt „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

Grafika projektu "Pod Biało-Czerwoną"

Szanowni Państwo!

Rozpoczął się projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której Mieszkańcy dołączą do projektu. Aby wziąć udział w projekcie, Mieszkańcy danej gminy muszą zebrać określoną liczbę głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie (dla naszej gminy liczba wymaganych głosów wynosi co najmniej 100 głosów).

Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Głos poparcia może być złożony przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z regulaminem w ankiecie podaje się następujące dane: imię i nazwisko, województwo, miejscowość, adres e-mail, imię i nazwisko Lidera, który zachęcił Państwa do oddania głosu.

Lokalnym Liderem w Ornontowicach został Dariusz Spyra, wobec powyższego zachęcam do wpisywania w ankiecie danych Lidera.

Każdy głos się liczy, dlatego już dziś proszę o wypełnienie i wysłanie ankiety elektronicznej. Głosy poparcia będą zbierane do 11 listopada 2020 roku. Aby zdobyć jak najwięcej głosów proszę o dalsze przekazywanie ww. informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych.

Dziękując za poświęcony czas oraz wypełnienie ankiety pozostaję z wyrazami szacunku.

Osoby spoza Ornontowic również zachęcam do wypełnienia ankiety.

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy