Projekt Stacja Regneracja

Zakończyły się prace w ramach projektu Stacja Regeneracja (StaR). Projekt realizowany jest przez LGD “Ziemia Pszczyńska” we współpracy z LGD “Żywiecki Raj” oraz LGD “Ziemia Bielska” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu w każdej z członkowskich gmin powstały obiekty małej architektury. Na terenie naszej Gminy pojawiły się one w wariancie stacji naprawy rowerów oraz ławki solarnej ulokowanej w rejonie Parku Gminnego od strony ZSP. Łącznie inwestycja jest realizowana w 34 lokalizacjach na terenie wszystkich partnerskich LGD, w tym na terenie LGD “Ziemia Pszczyńska” w 11 gminach członkowskich – w tym w Gminie Ornontowice.

Ławka solarna jest wyposażona w panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii słonecznej. Dzięki temu wieczorem będzie podświetlana (zastosowano oświetlenie LED). Ławka została wyposażona w gniazda USB do ładowania telefonów komórkowych.

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów posiada uchwyty umożliwiające podwieszenie roweru,
a także niezbędne narzędzia na linkach: wkrętaki, klucze, imbusy czy łyżki do opon oraz ręczną pompkę rowerową.