Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

grafika przedstawiająca zieloną literę "i" z napisem "informacja"

Przekazujemy do wiadomości pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego